Sex: Er det noget du giver, modtager eller “udveksler”?

13dec09

Jeg er ved at skrive et bidrag til en antologi, der skal handle om hvide mænd (the other white meat). Jeg har valgt at skrive om sex som en handelsvare, noget man kan give, få, udveksle(/bytte/dele) – men netop ikke specifikt i forhold til prostitution.

I mit job er der en meget klar rollefordeling, hvor den ene giver sex til den anden til gengæld for penge – men nogle gange er den samme rollefordeling tydelig i sammenhænge, hvor der ikke er penge eller gaver involveret. Jeg tillader mig at antage at det er meget generelt kendt, at en kvinde, der gør sig kostbar, ofte bliver respekteret mere både af mænd og kvinder end en, der er meget hurtig til at gå i seng med en fyr, hun kan lide. Det er jo derfor, “billig luder” bliver brugt som en slags skældsord. Jeg kan til gengæld ikke huske nogensinde at have hørt udtrykket (eller lignende udtryk) brugt om en mand. (Eller jo – men ikke blandt heteroer, og jeg synes ikke jeg ved nok om homomiljøet til at sige noget kvalificeret om dét.)

Så der må vel eksistere en eller anden udbredt fordom om, at sex er noget, en kvinde giver til en mand – og ikke skal “sælge” for billigt. Den antagelse prøver jeg at skabe grundigt belæg for i bidraget.

***

Men én ting er fordomme, og en anden er, hvordan den enkelte forholder sig til sit eget sexliv. Derfor vil jeg gerne bede om din hjælp, kære læser. :) Jeg vil nemlig gerne føre lidt statistik over, hvor mange kvinder henholdsvis mænd, der føler at sex er noget de giver – og hvor mange ditto der føler, at det er noget de får. Men først en mere konkret forklaring af, præcis hvad jeg mener med at give og få:

Når jeg spørger, om du føler at du giver eller får sex, eller om det er 100% gensidigt, taler jeg ikke om sexen i sig selv. Man kan sagtens nyde sex lige så meget som, måske mere end, sin partner, og blive mere ‘serviceret’ i den forstand at man modtager oralsex, at den anden gør hvad man beder om osv. – og stadig føle at man selv er den, der giver sex til den anden. For det, jeg taler om, er sex som en del af et socialt spil. Lad mig give et konkret eksempel:

En kvinde går på første date med en mand. De har en god aften og ender med at gå i seng sammen. De nyder begge sexen meget. Næste dag siger manden at han ikke er interesseret i at være kærester med hende, og hun hører ikke fra ham igen. Hun er forelsket og bliver ked af det.

Hvis hun er typen der føler at hun giver sex, siger hun nu til sig selv: Jeg føler mig brugt, for jeg gav ham jo sex.

Hvis hun er typen der føler at hun får sex, siger hun: Jeg er ked af det – men i det mindste fik jeg lidt sex.

Hvis hun føler at sex er 100% gensidigt, siger hun: Jeg er skuffet, for vi delte noget sammen, som jeg følte var værd at gøre igen. Men han havde det åbenbart ikke på samme måde.

Meget skiveskåret, generisk eksempel, I know, men jeg håber at pointen er klar. Det er ikke selve sexen, der ændrer sig med ideen om at man giver, får eller deler – det er tolkningen af, hvad sexen betyder i spillet mellem de to personer. Hvilke konsekvenser den har, og hvad man evt. afkræves at gøre for at ‘få’ den.

Jeg bruger tre kønskategorier i den poll, jeg lægger efter dette indlæg: Mand, kvinde og intetkøn(/queer). (Jeg har valgt ikke at medtage, om du er til dit eget køn, det modsatte køn eller begge, men hvis du har særlige tanker om dét, vil jeg gerne have kommentarer på det.) Fordi jeg har en mistanke om at give/få-spørgsmålet knytter sig til kønsrollerne, vil jeg gerne vide om du personlighedsmæssigt føler dig som mand, kvinde eller ingen af delene.

Hvis det er forskelligt fra gang til gang, om du føler at du giver, får eller udveksler, så vælg det du føler oftest.

Jeg håber at I alle har lyst til at svare, og også gerne lægge en kommentar om svaret. Også meget gerne henvise jeres venner til poll’en. Jo flere svar, desto bedre statistik. Tak! :)

(Til de nysgerrige: Jeg er intetkøn og føler at jeg får sex – but that’s a whole nother indlæg. (: )25 Responses to “Sex: Er det noget du giver, modtager eller “udveksler”?”

 1. For mig personligt er sex en gave jeg helst deler, og i de situationer, hvor det mere er en-vejs end gensidigt LANGT hellere giver end modtager.

  Sex som noget jeg “tager” er som oftest tæt på 100% uinteressant.

 2. @Tomas

  Der er vel stor forskel på sex, man tager vs. får – ‘tager’ lyder for mig som noget ovre i voldtægts-kategorien?

 3. 3 J.

  Min kœreste føler, at sex er noget hun giver, fordi hun har bryster, og sådan er dét bare. Jeg føler, at sex er noget, jeg giver, fordi jeg laver alt arbejdet. :)

 4. @Dina
  Det var nu ikke den retning min tanke gik.

  “tager” mere var mere tænkt som det man(d) gør i situationen, hvor budskabet eksplicit eller implicit er “jeg gider ikke / orker ikke / kan ikke finde ud af at give dig noget, men det er OK hvis du betjener dig selv”: Voldsomt uengageret og dermed uengagerende

 5. @Tomas

  Ok, det ærgrer mig, for så har jeg ikke forklaret spørgsmålet godt nok. Spørgsmålet går ikke på selve sexen, dvs. hvor meget parterne har lyst til eller kan finde ud af det, men rammen omkring den: altså er sex noget, den ene part føler at han/hun kun gør, når den rette “betaling” – god opførsel, romantik, løfter, tålmodighed, hvad “betalingen” nu måtte være – bliver givet til gengæld – fordi vedkommende ellers føler, at han/hun har “solgt sig selv for billigt”, “givet det gratis ud”?

  Hvis den ene part ikke gider, orker eller evner, handler det om selve sexen og har dermed ikke noget med min undersøgelse at gøre.

 6. @Dina

  I min drejebog indgår sex ikke som bytteobjekt for andet end …. sex.

  Selvom; jeg er jo bl.a. qua min beskæftigelse og en bunke klienter i min praksis i dén grad klar over at sex faktisk ER en handelsvare rundt om i de små hjem. Sjældent udtalt som i “et blowjob hvis du går ned med skraldespanden”. Men mere subtilt, som i et uudtalt “du har været sød / god / gjort tjenester / talt med mig / givet gaver / hentet ungerne / …. så du har fortjent”

  Så jo, der er det min klare opfattelse at det florerer. Og langtfra altid (men dog oftest) som en service, hvor man(d) “får” sex fordi han har “givet” noget, jvfr. ovenstående.

 7. Jeg elsker sex og glæder mig hver gang jeg får sex. Det kan da godt være “medparten” føler at han også får sex, men det ændrer vel ikke på min oplevelse?

 8. @Tomas

  Det er også mit indtryk – godt, så er jeg ikke helt på afveje. :)

  @Myrtle

  Nej, bestemt ikke. Jeg tror også at langt det meste sex, jeg har dyrket, har været sex hvor begge parter følte at de fik.

 9. for mig er sex altid en gave. Noget jeg giver. Og så betyder det ikke så meget hvor meget jeg selv nyder selve sex´en eller det at give. Det er stadigvæk mig der giver … mig der giver lov.

  Jeg har ikke sat værdi på, om det er rigtigt eller forkert, det er bare sådan jeg oplever det. Jeg synes ikke det har nogen indflydelse på hvor meget eller hvor lidt jeg nyder sex. Jeg oplever bare at mine sexpartnere (mænd) vil det mere end jeg og derfor bliver det mig der giver og mig der fastsætter prisen

 10. @J.

  Undskyld, din kommentar røg i mit spam-filter, så jeg fandt den først nu. Jeg synes også at alt det hårde arbejde, de fleste mænd gør i sengen, burde være mere værdsat. :D

 11. 11 kvidoxen

  Interessant spørgsmål du stiller der. Men jeg vil hævde, at præmissen for din undersøgelse er forkert.

  Hvorfor skulle kønsroller alene være basis for individets opfattelse af sex som givet, opnået eller delt?

  Er det i virkeligheden en køns-forskel, du i logisk positivisme baserer antagelsen på?

  Hannerne i biologien skal gøre sig til, flagre med farver, fjer, dans eller lyde for at tiltrække hunnerne. Og hannerne skal samtidig kæmpe indbyrdes for at få adgang til forplantningen. Hannerne kæmper sig frem til og “får” sex, mens hunnerne i selektionen efter artens bedste bevarelse “giver” det?

  Jeg tror, at menneskets sexualmønstre er langt mere speget. Jeg har rundet dit interessante spørgsmål både i mit hovede og i min omgangskreds. Min egen konklusion er, at det langt mere handler om individers selvværd og sociale status i en rigtig indviklet cocktail.

  Lavt-selvværds-Lars med en flot krop og hoven kompenserende facede kan score og føle, at han giver sex til sin opfattelse af Linda-lavere-end-ham, mens Linda-rummelig-glad oplever at hun scorer og føler, at hun giver sex til lidt-sølle-Lars, mens hun momentant nød hans sickpacks osv.

  Tine kan med Mikkel føle, at hun giver sex, mens hun med Rikko kan føle at hun får det. Og Rikko kan med Ulla føle at osv.

  Det går langt udover kønsroller, tror jeg!

  Men det er stadig et rigtig interessant spørgsmål til hvert enkelt individ, du har nedkogt: Får, giver eller deler man sex?

  For mit eget vedkommende er svaret helt i min egen tråd nok overraskende ikke statisk. Følelsen har vekslet forskelligt afhængig af min alder, navnligt hvem jeg var sammen med, og hvor jeg var mentalt på det tidspunkt osv.

  Ergo vil jeg ikke kunne svare på din undersøgelse. Ingen af dine kasser bekommer mig.

  Alene fordi jeg føler, at spørgsmålene er for snævre.

  Jeg kunne være nok så interesseret i at vide, hvad du gør med dit indsamlede materiale – nu hvor du også opfordrer til kommentarer. Sidstnævnte kan være djævelsk svære at tilføje og ordne ind i en nydelig statistik :-)

 12. @kvidoxen

  Og jeg vil hævde, at præmissen for din kritik – at jeg gennem ren statistik forsøger at afdække, om kønnet er den eneste årsag til synet på sex som noget man giver eller modtager – er forkert. Jeg er ved at skrive et essay om forbindelsen mellem de to ting og laver denne statistik for at få lidt perspektiv på sagen. Kommentarer er selvfølgelig den vigtigste del af den.

  @ikke nogen bestemt

  Kommentarer er den vigtigste del af den – især fordi det er et svært spørgsmål at svare på; Det er svært overhovedet at blive bevidst om, hvilken tilgang man dybest inde har til sex. Selv om mit svar er at jeg føler at jeg får sex, kan jeg også se logikken i at formulere det som at sex er en gave, jeg giver, eller at sex er noget, vi giver til hinanden. Jeg svarer at jeg får, fordi min opførsel omkring sex giver bedst mening, hvis det er dén følelse der styrer den.

  Jeg blev især bevidst om følelsen af at få, da jeg begyndte at sælge sex og skulle bekæmpe en følelse af at ‘snyde’ mine sexpartnere ved at tage penge for noget, jeg snarere følte at de gav mig. Heldigvis køber jeg også sex, så jeg kunne forstå – og banke ind i hovedet på mig selv og min skyldfølelse :) – hvordan kunderollen i sig selv kan være noget, man vil betale penge for.

  Det er sjovt som man nogle gange kan være så ubevidst om sine egne følelser, at man er nødt til at backtracke fra sine handlinger for at få ordentligt hold på dem. Det kom jeg især til at tænke på, da jeg forleden uventet så en ven og mærkede et uimodståeligt smil brede sig over mine kinder. Det var først da, jeg blev klar over, at jeg nyder hans selskab mere end mange andres. For jeg tænker på de andre som mine venner på linie med ham – men med dem skal jeg selv aktivt bestemme mig for at smile, når jeg ser dem.

 13. Jeg synes godt nok, du gør spørgsmålene næsten umulige at svare på, men jeg har gjort det alligevel: jeg er intetkøn og jeg føler, jeg giver sex.

  Det er abstrakt, for jeg ER kvinde, men har ind imellem en mands (bøsses) seksuelle drive, og når jeg giver sex, er kønnet ikke så vigtigt som min evne til at forføre den anden hen, hvor selvkontrollen slippes, energien bygges op til større højder end den anden er vant til og at det derigennem er muligt at vi begge kan komme i ekstatiske tilstande / blive multi-orgastiske.

  Jeg har tidligere arbejdet som mere almindelig massøse, end jeg er i dag, og dengang havde jeg generel åbningstid og folk kunne bare komme forbi uden forudgående aftale. Da følte jeg mig som kvinde, der gav sex, da det oftest handlede om at tilsidesætte mine egne behov og opfylde hans behov, for det var, hvad han betalte for.

  Efterhånden som mine egne personlige lyster udviklede sig i mere grænsesøgende retning, blev det langt sværere at få tilfredsstillende private kontakter (i form af husvenner, da jeg gjorde det med min mand), fordi det blev så fyldt med moralsk kvababbelse, så her var der flere episoder, hvor sex var langt bedre og mere gensidigt på klinik, hvor manden betalte og vi begge via betalingen følte, at vi kunne lægge enhver tanke om moralske skrubler fra os.

  Så i visse situationer var sexen så godt, at jeg kunne finde på at kontakte manden før en arbejdsdag og lægge en gratis aftale med ham ind i skemaet, fordi han – så længe han undlod noget, han ønskede, og satte noget jeg gerne ville ind i gamet – på den måde tilfredsstillede nogle af mine private behov, jeg ellers ikke kunne få dækket.

  Det virkede godt, indtil en dag han ved tankeløshed gjorde noget af det, jeg absolut 100 % IKKE ønskede, og jeg følte, han sked på mig og mine behov. Så gik det fra 100 % gensidighed til at jeg følte mig brugt og udnyttet. Fordi handlingen så pludselig var gratis for ham men påførte mig det værste ubehag fra købesex, uden at jeg fik ubehaget kompenseret med penge.
  Det viser, at situationer kan ændre sig endda med meget kort tidshorisont.

  Jeg har nu næsten været stoppet som massøse længe – jeg har kun haft nogle få, faste kunder gennem årene, hvor vi har kunnet gå videre fra gang til gang. Her er det for det meste stadig mig, der giver, fordi det er mig, der ved hvordan jeg kan skabe de ekstatiske tilstande.

  Men en gang imellem er der mulighed for at det kan være anderledes, især når jeg optræder som ekstrem slavetøs med Herre. Her kan der ske det “pudsige”, at jeg i virkeligheden giver utrolig meget, der både kan være hårdt og til tider ulækkert, MEN ved at jeg kan tillade mig ikke at have bevidst kontrol for at sikre at alt er safe (det sørger min Herre jo for), kan jeg opnå at gå ind i en helt anden tilstand, hvor jeg er 100 % sex og masochistisk i min overgivelse, og det kan være fantastisk givende for mig. Samtidig med at jeg måske er udmattet og småjamrer mig over at gå op ad trappen i flere dage efter og har mærker i uger efter…

  I de lykkelige situationer hvor alt bare klapper til alles tilfredsstillelse, giver jeg 100 % men får samtidig 100 %, fordi jeg kan få lov til at være fuldstændigt til stede i det, der sker, og at der ikke bliver krævet mere af mig, end jeg (selv om det kan føles sådan) er klar til at håndtere. Det er hvad man med et moderne udtryk (og med et billede af hårde hvidevarer på nethinden) kalder en win-win situation.

  For at vende tilbage til penge-spørgsmålet: Hvorfor skal kunden betale, hvis det giver mig så meget? Ja, det er jo ikke til at vide på forhånd, om det går godt, eller jeg er nødt til at køre på min masochistisk rutine og klare det alligevel, selv om det ikke er godt for mig.

  Og selv hvis det er fantastisk for mig, så får kunden præcis det, han vil have og efterspørger, og som han sandsynligvis ikke kan finde andre steder hverken privat eller blandt sexarbejdere. Fordi jeg netop finder det interessant at gøre ting på en måde, man ikke ellers ville kunne, hvis man skal have flere kunder på en dag eller bare på en uge, og jeg tør lade det rykke mig dybt fysisk og psykisk på en måde så har det også en meget langvarig effekt på mig, så skal jeg selvfølgelig have betaling for.

  For jeg kan ikke leve et normalt aktivt liv i flere dage efter en rigtig hård seance. Hvilket af samme grund er en af årsagerne til, at jeg og min Herre ikke dyrker så hårde seancer ind i en almindelig hverdag, men finder det fascinerende at gå de skridt ekstra, når vi har en aftale med en kunde. Fordi det netop går ud over, hvad der ellers ville være rimeligt, når livet skal leves og fungere.

  Mange tanker jeg fik kastet i spil pga. et spørgeskema, men jeg håber, nogen kan bruge mine betragtninger alligevel.

  Analekspert Susan

 14. 14 FrancescaBellucci

  Jeg har svaret at jeg føler mig som intetkøn og at jeg får sex.

  Kommentar:
  Mht mit køn, så er jeg biologisk set kvinde, og udefra set er mit sociale køn også kvinde. Jeg er en såkaldt feminin kvinde, jeg ligner ikke en mand overhovedet, altså udseendemæssigt. Men jeg føler mig indeni ligeså meget som en mand. En slags 50/50 om man vil.

  Mht at give eller få sex; jeg var i tvivl om jeg istedet skulle ha svaret, at det er gensidigt. For jeg oplever sex som værende meget gensidigt. Men mit svar; at jeg overvejende opleveler, at jeg får sex, er en direkte konsekvens af, at jeg har mere/oftere lyst til sex end min mand. Jeg har stort set altid lyst. Han har tit lyst; hans libido er helt normalt og han har masser af dejlig lyst til sex. Men jeg har altså lige akkurat lige mere/oftene. Så i vores forhold vil jeg altid være den, der får lige akkurat lidt mindre, end hvad jeg helst ville, og han får den “mængde”, der passer ham. Tit kan jeg føle mig lidt som en tigger – eller at jeg skal lokke/overtale ham til lige et knald mere. Deraf følelsen af, at når det så sker, så *får* jeg. Måske forstået som at jeg *opnår* det jeg vil.

  Interessant undersøgelse…..

 15. @Susan

  Jeg kan altid bruge så grundige betragtninger, både fordi de er interessante og fordi det glæder mig at nogen gider bruge så meget tid på at svare – så tak for dem. :)

 16. @FrancescaBelluci

  Interessant – nogle gange kan det nærmest være et privilegium ikke at få nok, tænker jeg – fordi appetitten bevares til næste gang og næste gang og næste gang… (selv om det også kan være skideirriterende aldrig at blive ‘mæt’ (: )

 17. 17 sissel

  Jeg har aldrig rigtig tænkt over det, men nu hvor jeg gør, mener jeg for mit vedkommende ikke at det kan sættes så firkantet op. Ment på den måde at det er forskelligt fra gang til gang og afhængigt af både mig selv, min partner og situationen om jeg føler at jeg giver, modtager, eller om det er 100% gensidigt. Jeg får størst nydelse ud af at føle at jeg giver, men det er en længere diskussion om specifikke lyster (der ikke har noget at gøre med det sociale spil angående “byttehandel”, men med S/M, D/S) som nok ikke hører hjemme her.

  I pollen svarede jeg at jeg er kvinde og at jeg føler at sex er 100% gensidigt, da det er det svar der kommer tættest på min realitet.

 18. Sikke et spændende spørgsmål, og spændende kommentarer. jeg har svaret at jeg føler mig som kvinde og at jeg får sex.

  Jeg er lykkeligt begavet med en skøn mand, som elsker at tilfredsstille mig og for hvem det bedste forspil er at se mig vride mig i den ene ekstatiske orgasme efter den anden …. og det gør jeg jo gerne for ham (så opofrende jeg er!!) – og resultatet er at vi begge føler vi FÅR fantastisk sex forærende…

  Men er enig med den person som skrev, at det kan være situationsbestemt. Selvom jeg oftest føler, at jeg får :-)

 19. @Duftspor

  Jeg har det på samme måde som din mand – jeg kan huske hvor befippet jeg blev, da jeg engang vågnede ved siden af en fyr om morgenen, rullede hen mellem benene på ham og vækkede ham med et blowjob – og manden så pludselig midt i det hele spurgte, om jeg ikke også skulle have noget ud af det? Jeg var helt ovre i om han troede jeg var følelsesløs i læberne eller ikke kunne se ham, før jeg fandt ud af hvad han mente med dén bizarre sætning!? :)

 20. 20 Journalisten K

  Har svaret at jeg er kvinde og at jeg giver sex.

  Og føj hvor jeg ikke bryder mig om det. Ville allerhelst i al min voksenhed-jeg-er-så-meget-min-egen-kvinde gerne påstå, at sex er noget vi begge får, men når jeg mærker efter, så har langt de fleste sexoplevelser igennem livet efterladt mig med en følelse af at give. Og nu hvor du tvinger mig til at tænke over tingene, så tror jeg, det handler om, hvor godt jeg kender partneren.

  Det ligger hos mig som kvinde, at jeg suger maven ind, tænker på om jeg fik skrabet alle hårene af baglåret og hvorfor jeg ikke valgte de andre trusser, hvis jeg ligger med en “ny”. Det er først, når det “nye” går af ham, at jeg giver sanserne helt fri, og det er først der, jeg formår at modtage som jeg giver…. inden jeg når dertil går der tid, og de færreste af de nye er nået hele vejen.

 21. Kusse jeg er en mand som gerne ville have sex fordi at jeg ikke aelv kan få det fordi at jeg drikker for mange beyer Jeg er bare sexet og jeg er 41 år og 171 i højde og bor i K.b.h Og min pik er 20 cm lang den er nemlig stor nok har 0 børn og min pik tænker kun på fisse håber snart der kommer nogle til mig :-* elsker jer :-*

 22. 22 Otto

  Jeg føler altid at jeg får sex fordi jeg altid betaler for det.

  Det har jeg det også ganske godt med, faktisk så godt at jeg ikke ville have det på nogen anden måde.

  Jeg har faktisk aldrig forsøgt at få en kæreste, da mine venner tilbage i skolen forsøgte sig stod jeg tilbage og bemærkede deres fejltrin, deres ‘kæreste sorger’ når det gik galt.
  Og alt det andet besværd som f.eks “jeg kan ikk komme over denne her weekend, siger vi skal tage i bio”.

  Så jeg har altid set det som en begrænsing af min frihed at have en anden person til at diktere hvad jeg skal og hvornår jeg skal dit og dat.

  Derfor har jeg så valgt at gå på bordel af og til, man er jo trods alt et meneske.

 23. 23 Martin

  Jeg var til en premiere i teatret forleden og efter forestillingen fik alle fra holdet en rød rose hver. De valgte så at dele blomsterne ud til publikum, som de stod iblandt. En kvindelig danser gav mig sin rose, mens resten af blomsterne blev delt ud til kvindelige publikummer.

  Jeg anede ikke hvad jeg skulle med den blomst, jeg blev først glad, men så urolig. Havde lyst til at lægge den fra mig og kikkede rundt i lokalet for at se hvordan kvinderne bar deres nyvundne blomst. Jeg anede ikke hvad jeg skulle med den og følte et underligt ubehag, som jeg desperat forsøgte at reflekterede over hvor det kom fra.

  Jeg havde lyst til at give den til min veninde, men tvang mig selv til beholde den.

  Det kan åbenbart være meget vanskeligt at tage imod en gave, som mænd normalt giver kvinder og ikke omvendt.

  Tak for spørgsmålet.
  M

 24. @Martin

  Tak for historien. :)

 25. Jeg ville gerne svare at sex altid er 100% gensidigt, men det passer vist ikke helt …
  Jeg skifter mellem alle tre betegnelser. Dermed ikke sagt at der er “skift” hver gang, for sådan hænger det ikke sammen for mig …
  – Elsker fornemmelsen af partneren dirrer af begær. Som det nydelsesdyr jeg er, glemmer jeg sommetider verden omkring mig … Vi bliver dyret med de to rygge.
  Er det 100% gensidig sex?
  Jeg ved det ikke, for sex er ikke målbart på den måde.
  Andre gange er det mig der giver… mig der tager …
  .o0O(Selvom det er sindssygt hårdt at holde rytmen … når jeg bliver for liderlig)
  Der findes ikke noget entydigt svar på dit spørgsmål, men en ting er sikkert … For mig fungere sex ikke, hvis der er “noget for noget” mentalitet indblandet …
  – Der “skyldes” ikke … uanset hvilken betegnelse jeg vælger at dyrke sex under :O)
  Knus Brainie


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s


%d bloggers like this: